Závratě

Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv, pevná vazba, 528 stran formátu A5 + DVD, 1. vydání 2017
Výrobce: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-165-6
600,00 Kč s DPH

Poruchy rovnováhy v populaci představují velice častý důvod návštěvy lékaře. Obor, který se věnuje problematice se nazývá otoneurologie respektive neurootologie. V našich podmínkách se stále jedná o obor, kterému se z různých důvodů věnuje relativně malá skupina lékařů. Mezi tyto důvody, dle mého názoru, patří především skladba pacientů, kteří v některých případech, nikoliv však ve většině, trpí chronickými a anxiózními obtížemi, což samozřejmě vyvolává u lékařů, ale i u pacientů určitou frustraci z toho, že jim není možné pomoci. Dalším důvodem je určitá nejednotnost a prolínavost diagnostických kritérií některých diagnóz. Jiným důvodem je obecný mysteriózní náhled na tuto část medicíny, která bohužel vede k tomu, že se na ní nahlíží jako na sice složitou kapitolu, která vyžaduje mnoho komplexních mezioborových znalostí, ale s velmi malým efektem pro pacienta.

Proto se nabízí otázka: „Proč se tedy tomu věnovat?“ Odpověď je velice jednoduchá. Je třeba si uvědomit, že druhým nejčastějším důvodem návštěvy u lékaře po bolesti  je porucha rovnováhy a navíc mezi příčinami mohou být i život ohrožující diagnózy jako například ikty, tumory mozku, demyelinizační onemocnění aj.

Cílem publikace je především podat komplexní náhled na současnou otoneurologii a to především na její diagnostiku a terapii. Monografie je určena především začínajícím, ale i pokročilejším lékařům v oboru otoneurologie/neurootologie.

 

I.          Anatomie a fyziologie

1          Anatomie a fyziologie vestibulárního, okulomotorického
a somatosenzorického systému
(O. Profant, Z. Čada, O. Čakrt, P. Kalitová) ................................................ 22

II.        Vyšetřovací metody

2          Algoritmus vyšetření (Z. Čada)...................................................................... 52

3          Přístrojové vyšetřovací metody pacientů s poruchou

             rovnováhy – rozdělení (P. Kalitová, Z. Čada)............................................ 65

4          Elektronystagmografie (R. Černý, Z. Čada)............................................... 68

5          Videookulografie (P. Vrabec, Z. Čada)........................................................ 87

6          Vyšetření otolitových funkcí (J. Jeřábek).................................................... 92

7          Stabilometrie (O. Čakrt, Z. Čada).................................................................. 96

8          Zobrazovací metody pacientů s poruchou rovnováhy (J. Lisý).......... 101

9          Neurologické vyšetření (R. Černý, Z. Čada).............................................. 115

10        Oftalmologické vyšetření (J. Betková, Z. Čada)...................................... 127

11        Kardiologické vyšetření pacientů s poruchou rovnováhy

             (P. Čadová, Z. Čada)....................................................................................... 135

III.       Periferní a centrální vestibulární syndrom

12        Periferní vestibulární syndrom (Z. Čada)................................................ 146

13        Centrální vestibulární syndrom (Z. Čada)................................................ 150

IV.       Obecná část – léčba

14        Farmakoterapie (P. Vrabec, Z. Čada, R. Černý) ...................................... 156

15        Vestibulární rehabilitace (O. Čakrt ).......................................................... 165

16        Chirurgická léčba závratí (Z. Čada) ......................................................... 172

17        Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy
(J. Škvrňáková, A. Pellant, P. Ungrová, V. Blanař)................................... 175

V.         Speciální část – periferní vestibulární syndrom

18        Benigní paroxyzmální polohovací vertigo
(P. Vrabec., Z. Čada, O. Čakrt)...................................................................... 188

19        Vestibulární neuronitida (O. Profant, Z. Čada)........................................ 202

20        Ménièrova choroba (Z. Čada)...................................................................... 207

21        Vestibulární paroxyzmie (M. Chovanec, Z. Čada).................................. 215

22        Oboustranná periferní vestibulární léze (Z. Čada)................................ 223

23        Perilymfatická píštěl (Z. Čada)................................................................... 230

24        Dehiscence předního (horního) polokruhovitého kanálku
(P. Vrabec, Z. Čada)........................................................................................ 236

VI.       Speciální část – centrální vestibulární syndrom

25        Vestibulární syndromy projevující se ve frontální rovině
(R. Černý, Z. Čada).......................................................................................... 248

26        Vestibulární syndromy projevující se v sagitální rovině (Z. Čada)... 261

27        Vestibulární syndromy projevující se v horizontální rovině
(Z. Čada)............................................................................................................ 267

28        Mozečkové příčiny poruchy rovnováhy (R. Černý, Z. Čada)............... 272

29        Kortikální léze (R. Černý)............................................................................. 285

30        Vestibulární migréna (Z. Čada)................................................................... 293

31        Vestibulární epilepsie  (R. Černý)................................................................ 300

VII.     Speciální část – ostatní příčiny poruchy rovnováhy

32        Vaskulární příčiny poruchy rovnováhy (J. Jeřábek, Z. Čada)............. 312

33        Posttraumatické poruchy rovnováhy (V. Chrobok, Z. Čada)............... 322

34        Fobické posturální vertigo a chronická subjektivní závrať
(J. Jeřábek)........................................................................................................ 331

35        Familiární epizodická ataxie 1. a 2. typu
(M. Formánek, K. Zeleník, P. Komínek, Z. Čada)....................................... 338

36        Kinetóza (K. Zeleník, M. Formánek, P. Komínek, Z. Čada)..................... 343

37        Léky navozená porucha rovnováhy (K. Zeleník, M. Formánek,
P. Komínek, Z. Čada)
....................................................................................... 348

38        Cervikogenní (cervikální) závrať (Z. Čada, O. Čakrt, R. Černý)......... 353

39        Porucha rovnováhy a psychické poruchy (M. Anders).......................... 361

40        Porucha rovnováhy v dětském věku 
(D. Groh, Z. Čada, J. Fajstavr)...................................................................... 373

41        Porucha rovnováhy ve stáří (Z. Čada)...................................................... 378

VIII.    Speciální část – chirurgická léčba a perspektivy léčby

42        Vestibulární schwannom a jiné nádory skalní kosti
a mostomozečkového koutu (M. Chovanec)............................................. 396

43        Chemická labyrintektomie (Z. Balatková, Z. Čada)................................ 423

44        Chirurgická labyrintektomie (J. Skřivan, Z. Čada)................................ 427

45        Operace na saccus endolymphaticus (J. Kluh)......................................... 430

46        Vestibulární neurektomie (M. Chovanec)................................................. 434

47        Perilymfatická píštěl – chirurgická léčba (J. Bouček)........................... 441

48        Operace nádorů mostomozečkového koutu (M. Chovanec)................. 446

 

49        Současné trendy a perspektivy (Z. Čada, R. Černý, O. Čakrt)............... 456

50        Poučení pro praxi (Z. Čada, V. Chrobok, P. Komínek)............................ 473

IX.       Přílohy

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Dyslektická čítanka pro 8. - 9. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2016, nahrazuje titul Čítanka pro dyslektiky IV
150,00 Kč s DPH

Foniatrie - Sluch

Jakub Dršata, Radan Havlík a kol. pevná vazba, 384 stran formátu A5, barevná Rok vydání: 2015, KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2015
500,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2017 Přepracovaná Čítanka pro dyslektiky II
150,00 Kč s DPH

Karcinomy dutiny ústní a hltanu

Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kol. pevná vazba, 378 stran formátu A5 Rok vydání: 2015
500,00 Kč s DPH