Záněty hltanu - výprodej

Pavel Komínek, Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Petr Širůček a kolektiv, pevná vazba, 314 stran formátu A5, 3. upravené vydání, rok vydání 2016
Dostupnost: 1 ks skladem
ISBN: 978-80-7311-164-9
450,00 Kč s DPH
315,00 Kč s DPH

Záněty hltanu patří mezi nejčastější choroby člověka. Přestože léčba většiny zánětů hltanu nebývá zpravidla obtížná, i dnes v době širokého užívání anti­biotik stojíme často v praxi před otázkou, jakou léčebnou strategii máme zvolit. Stále se setkáváme se závažnými život ohrožujícími komplikacemi zánětů hltanu. Díky celosvětové migraci populace se opět můžeme setkat s nemocemi, o nichž jsme pouze slyšeli, na významu nabývají některé nové klinické jednotky se svými průvodními příznaky.

Cílem publikace bylo podat komplexní přehled současných znalostí a názorů týkajících se problematiky zánětů hltanu a jejich komplikací. Věříme, že díky mezi-oborovému přístupu se podařilo najít společný pohled na styčné otázky, s nimiž se zdravotničtí pracovníci ve své práci při léčení zánětů hltanu setkávají.

 

1          Úvod (P. Komínek)...................................................................................... 13

I.         ANATOMIE, FYZIOLOGIE A EMBRYOLOGIE HLTANU

2          Klinická anatomie hltanu (P. Komínek, V. Chrobok)........................... 18

3          Fyziologie a funkce hltanu (P. Komínek, J. Krejsek)........................... 40

4          Embryonální vývoj hltanu (J. Slípka, P. Komínek).............................. 49

II.       VYšETřOVACÍ METODY

5          Vyšetřovací metody (J. Astl, V. Chrobok, J. Mejzlík)........................... 68

III.     
Mikrobiologie a epidemiologie zánětů hltanu

6          Mikrobiologie zánětů hltanu (R. Prymula, M. Špliňo)........................ 80

8          Vývojové poruchy hltanu (V. Chrobok, P. Komínek)......................... 100

V.        HYPERPLAZIE LYMFATICKÉ TKÁNě HLTANU

9          Hyperplazie lymfoepiteliální tkáně
(V. Chrobok, P. Komínek, E. Šimáková)................................................. 116

10       Adenotomie (V. Chrobok)....................................................................... 125

11       Adenotomie a ošetřovatelská péče (A. Pellant, J. Škvrňáková)...... 134

VI.      Záněty hltanu

Záněty hltanu – úvod (P. Komínek).................................................................. 146

12       Faryngitidy (P. Komínek, V. Dostál)..................................................... 148

14       Projevy infekčních onemocnění, hemopatií a mykóz
v oblasti hltanu
(P. Širůček, P. Komínek, V. Dostál,V. Pellantová,

            J. Astl, E. Šimáková, L. Školoudík)......................................................... 167

15       Chronické záněty Waldeyerova lymfatického okruhu
(P. Komínek, P. Matoušek)....................................................................... 182

VII.    Tonzilektomie a ošetřovatelská péče

16       Tonzilektomie (Z. Kabelka, V. Chrobok, P. Komínek)........................ 190

17       Tonzilektomie a ošetřovatelská péče (A. Pellant, J. Škvrňáková). 203

VIII.   Komplikace zánětů hltanu

Komplikace zánětů hltanu – úvod................................................................... 218

18       Místní chirurgické komplikace zánětů hltanu (P. Komínek,
V. Chrobok, J. Astl, J. Šiller, I. Stárek, D. Spitzer, P. Širůček)
........... 220

19       Celkové interní komplikace zánětů hltanu (P. Komínek,
V. Dostál, J. Astl)
....................................................................................... 270

IX.      Závěr

20       poučení pro praxi 

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Čitateľské tabuľky

PaedDr. Novák kroužková vazba, 120 stran formátu A5 Rok vydání: 2009
260,00 Kč s DPH

Krční metastázy

Petr Čelakovský, Jan Plzák, Jan Betka a kolektiv, pevná vazba,328 formátu A5, rok vydání: 2012, KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2012
450,00 Kč s DPH

Deutsch 2/Němčina 2 - metodika

Mgr. Vlasta Vaňková 45 stran formátu A4, černobílé Rok vydání: 2005 Metodická příručka k učebnici.
120,00 Kč s DPH 40,00 Kč s DPH

Renátkine úlohy I - výprodej

Mgr. Renáta Červeňáková 104 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2013
150,00 Kč s DPH 120,00 Kč s DPH