Doložky MŠMT

Naše učebnice a pracovní sešity Český jazyk získaly schvalovací  doložky MŠMT.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-9384/2018 dne 19. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5. ročník, s dobou platnosti šest let.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-9385/2018 dne 19. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6. - 9. ročník, s dobou platnosti šest let.

Schvalovací dolžky MŠMT byly uděleny učebnicím a pracovním sešitům:

Český jazyk pro 2. ročník - skladem

Český jazyk pro 3. ročník - skladem

Český jazyk pro 4. ročník - skladem

Český jazyk pro 5. ročník - skladem

Český jazyk pro 6. ročník - skladem

Český jazyk pro 7. ročník - skladem

Český jazyk pro 8. ročník - skladem

Český jazyk pro 9. ročník - skladem