Pavučinka Sluchové vnímání - aplikace Windows

O. Zelinková, licence pro 1 zařízení lifetime. Interaktivní procvičovací materiál pro práci na PC. Rok vydání: 2019
900,00 Kč s DPH
Cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek.
Soubor je určen těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí.
Sluchová analýza, syntéza a diferenciace (rozlišování) jsou nezbytně nutným předpokladem úspěšného nácviku čtení a psaní.
Materiál je též určen pro děti s nesprávnou výslovností, děti s dyslexií a dysortografií, pro děti s vadami sluchu atd.
 
Požadavky na běh programu:
min Win 7 a .NET >=4.7.2
min 512MB RAM