Klíč k zamčeným dveřím - zdarma

Amela Einat, překlad Mgr. Maud Kotasová, měkká vazba, 136 stran formátu A5, vydala Pedagogicko-psychologická poradna Brno, rok vydání 2015
ISBN: 978-80-7311-161-8
0,00 Kč s DPH

Publikace Klíč k zamčeným dveřím přední izraelské odbornice na SPU, Amely Einat obsahuje dvě z celkem šesti studií na téma kauzality dyslexie u dospělých – Překonávání překážek dyslexie, jejímž cílem bylo rozluštit kauzální vzorec emocionálního bloku u izraelských univerzitních studentů trpících SPU nebo ADHD, který byl příčinou jejich neúspěchu v studijních činnostech, v kontrastu se surovou sondou do (ne)zvládání role učitele v konfrontaci s žáky s SPU na teoretické, praktické i osobně-emocionální úrovni Vlastní odraz učitele v zrcadle dyslexie, která ukázala vážné emocionální reakce srovnatelné s reakcemi samotných lidí s SPU nebo ADHD. Studie obsahují výběr z osmdesáti rozhovorů se studenty a osmdesáti rozhovorů s učiteli působících na všech úrovních vzdělávání, které jsou následně podrobeny analýze a dány do souvislosti s konkrétními metodami posilujícími u studentů schopnost zvládat specifické kognitivní a emocionální úkoly, kterým vlivem dyslexie čelí.

Analýza rozhovorů, a z nich vyvozených lingvistických příčin, stála za vznikem nového rehabilitačního přístupu, který byl implementován do metod akademických podpůrných center v Izraeli. Závěry tohoto výzkumu rovněž vedly k vážné diskusi o přípravě učitelů a jejich podpoře v praxi, a k přehodnocení stávajících postupů.

Z anglického originálu Key to a Locked Door - Volume 1 přeložila Mgr. Maud Kotasová.

Knihu vydala PPP Brno v rámci projektu LITERACY, on-line portálu pro e-learning a sociální začleňování lidí s dyslexií, za finanční podpory Evropské Unie v rámci ICT programů 7. RP pro RTD - grantová dohoda projektu LITERACY ICT-2011.5.5 (288596) ve spolupráci s nakladatelstvím Tobiáš.

Výtisk je poskytován zdarma za manipulační poplatek. 

              

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II

Dr. Hana Treuová 88 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2001 Určeno dětem 4. a 5. ročníků.
100,00 Kč s DPH

Pravopisné křižovatky Stavba slova, slova příbuzná

PaedDr. Zdeněk Topil, Kristýna Tučková, Dagmar Chroboková, pracovní sešit formátu A4, 48 stran, barevné ilustrace, rok vydání: 2016
100,00 Kč s DPH

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I

Dr. Hana Treuová 88 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 1998 Určeno dětem 2. a 3. ročníků.
110,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2002
150,00 Kč s DPH