Hlasová terapie

Jitka Vydrová, pevná vazba, 230 stran formátu A5, rok vydání 2017
Výrobce: Tobiáš
ISBN: 9788073111694
350,00 Kč s DPH

Lidský hlas, jeho charakteristické vlastnosti, výška a  barva tvoří nedílnou součást osobnosti každého člověka. Přesto je hlas obvykle vnímán jako něco samozřejmého, přirozeného,  nad čím lidé nepřemýšlejí. Až ve chvíli hlasové poruchy si uvědomujeme, jak je hlas důležitý a jak moc porucha hlasu snižuje kvalitu života

Terapie hlasových poruch vychází z pochopení způsobu tvoření hlasu. Má část medicínskou – diagnostickou a léčebnou, ale i část pedagogickou, která sestává z konzervativních metod nácviku praktických dovedností, které umožňují kvalitní produkci hlasu. Základem úspěchu léčby hlasových poruch je spolupráce mezi lékařem a hlasovým terapeutem.

Předkládaná publikace vychází z mnohaletých zkušeností lékařů Hlasového centra Praha s diagnostikou a terapií hlasových poruch. Rovněž však vychází ze zkušeností nelékařů  – hlasových pedagogů a učitelů zpěvu se kterými spolupracujeme a jejichž zkušenosti sdílíme.

Učebnice „Hlasová terapie“ je první publikací tohoto druhu na našem trhu. Věřím, že přispěje k pochopení a popularizaci problematiky hlasu. Rovněž věřím, že přispěje k popularizaci specializace hlasového terapeuta v České republice a že hlasová terapie se stane zajímavým a žádaným povoláním tak, jak tomu je v řadě zemí světa.

Učebnice je rozdělena na 3 části:

1. Obecná část - zahrnuje poznámky k anatomii vokálního traktu, principy tvoření hlasu a zejména principy dechové techniky, hlasovou typologii, souhrn moderních diagnostických postupů vyšetření hlasového ústrojí a charakteristiku jednotlivých hlasových poruch.

2. Praktická cvičení ke hlasové terapii - obsahují popis základních cvičení, specifických cvičení, holistických postupů nácviku hlasových dovedností a dalších technik hlasového výcviku včetně zásad hlasové hygieny.

3. Kazuistiky jsou modelové příklady diagnostiky a léčby nejčastějších hlasových poruch.

Obsah:
I.POZNÁMKY K ANATOMII A FYZIOLOGII VOKÁLNÍHO TRAKTU
1 Stavba hlasového ústrojí 
II. TVOŘENÍ HLASU
2 Dýchání a dechová technika
3 Pohyb a kmitání hlasivek
4 Zesílení hlasu v rezonanci 
5 Koordinace tvoření hlasu centrální nervovou soustavou 
III. HLASOVÁ TYPOLOGIE 
6 Hlasová typologie
IV. DIAGNOSTICKÉ METODY K VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO ÚSTROJÍ
7 Vyšetření hlasu lékařem
8 Subjektivní hodnocení hlasu 
9 Hodnocení stupně dysfonie 
V. PORUCHY HLASU
10 Záněty supraglotické části vokálního traktu 
11 Záněty hrtanu 
12 Benigní slizniční hrtanové léze 
13 Benigní a maligní nádory hrtanu 
14 Poruchy pohybu hlasivek (poruchy motorické inervace hlasivek)
15 Poruchy z nepřiměřené hlasové zátěže
16 Psychogenní poruchy hlasu 
17 Transsexualita 
VI. ÚPRAVA HLASOVÉ FUNKCE
18 Hlasová výchova 
19 Rehabilitace hlasu
VII. PRAKTICKÁ ČÁST – CVIČENÍ KE HLASOVÉ TERAPII
20 Základní postupy hlasové terapie 
21 Vybrané specifické postupy hlasové terapie  
22 Nepřímé postupy hlasové terapie
23 Holistické metody hlasové terapie 
VIII. KAZUISTIKY
24 Vybrané kazuistiky nejčastějších hlasových poruch
25 Poučení pro praxi
IX. PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Český jazyk - pracovní sešit pro 9. ročník

Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek 96 stran formátu A4 Rok vydání: 2019
100,00 Kč s DPH

Český jazyk - pracovní sešit pro 8. ročník

Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek 60 stran formátu A4 Rok vydání: 2017
80,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2017 Přepracovaná Čítanka pro dyslektiky II
150,00 Kč s DPH

Pravopisné křižovatky Vyjmenovaná slova

PaedDr. Zdeněk Topil, Kristýna Tučková, Dagmar Chroboková, pracovní sešit formátu A5, 52 stran, barevné ilustrace, rok vydání: 2015
70,00 Kč s DPH