Foniatrie - Sluch

Jakub Dršata, Radan Havlík a kol. pevná vazba, 384 stran formátu A5, barevná Rok vydání: 2015, KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2015
Výrobce: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-159-5
500,00 Kč s DPH

Předkládaná kniha je koncipována jako druhý díl foniatrické trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie a audiologie.

Kniha je, podobně jako předchozí monografie Foniatrie – Hlas, uspořádána podle běžných zvyklostí na obecnou a speciální část. Pokusili jsme se shrnout nejnovější poznatky z oboru audiologie a sluchadlové protetiky a urovnat je tak, aby čtenáři přinesly především praktické uplatnění a pohled na audiologii z pohledu foniatrie. Tomu je podřízeno členění jednotlivých oddílů a celkové koncepce knihy.

U poruch sluchu je kladen důraz především na hledisko audiologické (porucha funkce) nad etiologickým (orgánové postižení). Páteří terapeutického přístupu k sluchovým poruchám je pak především rehabilitace sluchu; medikamentózní a operační léčba sluchových poruch je proto opět uvedena přehledově, v kontextu ke sluchadlové korekci.

Oslovili jsme opět odborníky nejen z renomovaných foniatrických a ORL pracovišť, ale i dalších odborností z České i Slovenské republiky.

1        Zvuk z audiologického hlediska

2        Anatomie a funkce sluchového orgánu

3        Vývoj ucha a sluchového systému

4        Sluch a patofyziologie jeho poruchy

5        Genetika sluchových vad

6        Základní audiologické pojmy

7        Základní sluchové zkoušky

8        Tónová audiometrie

9        Řečová audiometrie

10      Impedanční audiometrie

11      Otoakustické emise

12      Audiometrie sluchových evokovaných odpovědí (ERA)

13      Praktický postup vyšetření sluchu a význam jednotlivých audiologických metod

14      Sluchové vady a poruchy v dětském věku (pedaudiologie)

15      Vrozené sluchové vady

16      Onemocnění spojená s převodní a smíšenou nedoslýchavostí

17      Senzorineurální nedoslýchavost

18      Tinitus a jiné abnormální sluchové vjemy

19      Multioborová péče o sluchově postižené

20      Obecné zásady rehabilitace sluchu

21      Sluchadla

22      Rozdělení sluchadel dle tvaru

23      Technické vlastnosti sluchadla

24      Příslušenství sluchadel

25      Praktické provedení korekce sluchové vady

26      Implantabilní systémy pro korekci sluchu

27      Ošetřovatelská péče u sluchově postižených pacientů

28      Hodnocení sluchových ztrát

29      Posudkové hledisko postižení sluchu

30      Profesní poškození sluchu

31      Poučení pro praxi 

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Medical English

Mgr. Věra Topilová 3. vydání, pevná vazba, 274 stran formátu A5, ilustrovaná Rok vydání: 2001
210,00 Kč s DPH

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II

Dr. Hana Treuová 88 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2001 Určeno dětem 4. a 5. ročníků.
100,00 Kč s DPH

Čtenářské tabulky

PaedDr. Josef Novák, pevná kroužková vazba, 120 stran formátu A5, rok vydání: 2007
260,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2017 Přepracovaná Čítanka pro dyslektiky II
150,00 Kč s DPH