Čitateľské tabuľky

PaedDr. Novák kroužková vazba, 120 stran formátu A5 Rok vydání: 2009
Výrobce: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-112-0
250,00 Kč s DPH

Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov. Praktické poznatky viedli k vytvoreniu súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený k špecifickému nácviku základných čitateľských zručností najmä detí. Svojím charakterom predstavujú špeciálnu pomôcku, ktorá si vyžaduje aj neobvyklé, teda špeciálne spôsoby používania, aby sa dosiahlo očakávané zlepšenie čitateľských zručností. Nové čitateľské tabuľky teda nenahrádzajú obvyklé alebo odporúčané literárne texty na čítanie, ale ich dopĺňajú a ponúkajú čitateľom, ktorí majú s čítaním problémy, špeciálne zacielený postup, ako dosiahnuť vyššiu čitateľskú výkonnosť.

Možnosti uplatnenia čitateľských tabuliek

Kým, kde?

1. rodičovskou verejnosťou (prevencia a prekonávanie čiastkových problémov, precvičovanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie techniky čítania);

2. v základných školách (prevencia a prekonávanie ťažkostí, zmierňovanie čitateľských ťažkostí);

3. v špeciálnych školách (alternatívny súbor textov na precvičovanie čítania);

4. v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov);

5. v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva a v detských integračných centrách (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov).

V prípade akých typov čitateľských ťažkostí, akou formou?

1. jednoduché oneskorenie spôsobu a rýchlosti čítania, keď nejde o špecifickú poruchu čítania – len kapitoly, výberovo;

2. podpriemerné vlohy na čítanie – systematické čítanie textov;

3. vývinová dyslexia u starších detí – systematické uplatnenie tabuliek s textami;

4. znížené rozumové predpoklady – kapitoly, alebo systematické čítanie textov;

5. deti z minoritných skupín – kapitoly, alebo systematické čítanie textov.

 

ODPORÚČANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Renátkine úlohy I

Mgr. Renáta Červeňáková 104 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2013
160,00 Kč s DPH

Shody a rozdíly/Zhody a rozdiely

PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D. 56 listů formátu A4 v deskách s klopami ISBN 978-80-7311-149-6 Rok vydání: 2015 ČESKO/SLOVENSKÉ VYDÁNÍ
170,00 Kč s DPH

Pozornost/Pozornosť

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D.; 60 volných listů formátu A4 + metodický dvojlist v deskách s klopami; Rok vydání: 2013; ČESKO/SLOVENSKÉ VYDÁNÍ
170,00 Kč s DPH

Pavučinka Sluchové vnímanie (titul ve slovenštině)

doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Slovenká verzia: PaedDr. Andrea Čopáková Zvukové CD: Mgr. Monika Birošová, Mgr. Ivan Čabiňák V deskách s klopami formátu A5 najdete 4 pracovní sešity a 2 zvuková CD. Rok vydání: 2013 ODPORÚČANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR Určeno mladšímu školnímu věku.
500,00 Kč s DPH