Chirurgie očnice

Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Diblík, Petr Čelakovský a kolektiv, pevná vazba, 446 stran formátu A5, rok vydání 2020
Výrobce: Tobiáš
ISBN: 978-80-7311-198-4
600,00 Kč s DPH

Očnice se svými patologiemi je vzhledem ke svému umístění a rozmanitosti onemocnění typickou oblastí, na které se diagnosticky, ale i léčebně podílí řada oborů: oftalmologie, otorinolaryngologie, neurochirurgie, maxilofaciální chirurgie a plastická chirurgie, radiologie, patologie a onkologie.  Zatímco v minulosti byla onemocnění očnice řešena jednotlivými obory samostatně a izolovaně, dnes je situace naprosto jiná. Delikátnost diagnostiky a chirurgické léčby a velká rozmanitost onemocnění očnice vyžaduje úzkou spolupráci výše zmíněných odborností, ideálně sdružených do speciálních týmů věnujících se orbitální chirurgii. Jen spolupráce zainteresovaných specialistů vytváří předpoklad, že očnice stojící na okraji jednotlivých oborů nebude také na okraji zájmu.

Cílem publikace je podat komplexní přehled současných znalostí a technických možností v chirurgické léčbě onemocnění očnice. Modernizace a rychlý vývoj v diagnostice, v přístrojovém vybavení a v operačních postupech (například transnazální endoskopický přístup, endoskopické přístupy do očnice) v jednotlivých oborech je pro lékaře odlišných odborností obtížné až nemožné podrobně sledovat. Mezioborový přístup v chirurgické léčbě onemocnění je v současnosti nezbytností a je jednoznačně ku prospěchu pacienta. 

Publikace by měla pomoci v orientaci jak pracovníkům všech odborností, kteří se zabývají chirurgií očnice, tak i lékařům podílejících se na léčbě pacientů s onemocněním očnice, jako například endokrinologům při péči o pacienty s endokrinní orbitopatií.

Přáli bychom si, aby monografie byla užitečným zdrojem informací nejen lékařům chirurgických oborů, ale i spolupracujícím specialistům, praktickým lékařům, studentům i střednímu zdravotnickému personálu.

 

Obsah

I.       ÚVOD 
1        Historie chirurgie očnice 
2        Epidemiologie patologií očnice 
II.      ANATOMIE A PATOLOGIE OČNICE 
3        Chirurgická anatomie očnice
4        Patologická anatomie očnice
 
III.    DIAGNOSTIKA 
5        Klinické projevy onemocnění očnice 
6        Diagnostické metody onemocnění očnice 
7        Zobrazovací vyšetření
8        Diferenciální diagnostika onemocnění očnice
IV.     léčba – obecná část 
9        Konzervativní léčba
10      Indikace k operaci 
11      Principy chirurgie očnice 
 
V.      Chirurgické přístupy do očnice
12      Rozdělení chirurgických přístupů do očnice 
13      Přední přístupy do očnice 
14      Přední endoskopické přístupy do očnice 
15      Laterální přístup do očnice 
16      Transkraniální přístupy do očnice 
17      Transnazální endoskopické přístupy do očnice 
18      Exenterace očnice 
19      Dekomprese očnice 
20      Dekomprese optického nervu 
21      Technické vybavení 
 
VI.     LÉČBA – SPECIÁLNÍ ČÁST
22      Záněty očnice 
23      Mukokély a pseudotumory očnice 
24      Poranění očnice
25      Onemocnění slzných cest 
26      Endokrinní orbitopatie 
27      Primární intraorbitální nádory
28      Primárně extraorbitální nádory 
29      Vrodené choroby orbity 
 
  1.    Pooperační a následná léčba
30      Anesteziologický management chirurgie očnice 
31      Ošetřovatelská péče a prevence onemocnění očnice
32      Rehabilitační a protetická péče 
33      Pooperační péče
34      Neoperační léčba nádorů 
35      Poučení pro praxi 
 
  1.   PŘÍLOHY
Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také zakoupili

Čitateľské tabuľky

PaedDr. Novák kroužková vazba, 120 stran formátu A5 Rok vydání: 2009
260,00 Kč s DPH

Sluchové vnímání

PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, měkká vazba, 56 stran formátu A4, rok vydání 2015
150,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 1. - 2. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D.; 80 stran formátu A4,; ilustrováno; Rok vydání: 2015
150,00 Kč s DPH

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. 80 stran formátu A4, ilustrováno Rok vydání: 2017 Přepracovaná Čítanka pro dyslektiky II
150,00 Kč s DPH