Ach tá slovenčina! pro WINDOWS 10

licence pro 1 zařízení. 7 ročníků (2. - 7. třída). Více než 800 cvičení v 35 balíčcích.
*
*
800,00 Kč s DPH

Podrobné informace naleznete na stránce aplikace Zatracená čeština learningapps.eu 

Dnešní děti dostávají ve škole stále více informací a na rozdíl od předchozích generací samy ještě získávají další prostřednictvím internetu. Pokud však nedostanou návod, jak s nimi pracovat, neumějí si je funkčně propojit, nepřetvoří se ve vědomosti, dovednosti a kompetence, zůstávají chaosem. Konkrétní příklad: učíme-li děti např. pravopisu koncovek podstatných jmen, chceme po nich gramatické kategorie: rod, vzor, číslo i pád. Učí se je vyjmenovávat, rozdělovat, skloňovat. My pak většinou hodnotíme, jak se tyto přehledy naučily zpaměti a správně napsaly i/y. Je to průkazné a snadno převeditelné na známku. Pokud dostatečný počet žáků vyřeší vyhovující množství úloh, je to bráno jako úspěch vyučování. Málo se soustředíme na to, jak dítě ke správnému i/y došlo – na kompetence. Tedy jak je zařadilo do cesty s křižovatkami, na nichž je potřeba na základě znalosti právě těchto gramatických kategorií určit správný směr, což je daleko důležitější, než osamělé křižovatky bez cesty. I dnes se děti stále učí především napodobováním. Proto současnou tabletovou generaci svádí řešit úkoly stylem: proklikej se, najdi na internetu, Ctrl + C, Ctrl +V, zavolej na help-line. Vidět někoho pracovat stylem: rozděl problém na části, kroky a ty vyřeš, je skoro vzácnost.

Právě takto však funguje výukový program Ach tá slovenčina!. Přináší soubory cvičení, prostřednictvím kterých se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova s následným procvičením.

Program funguje ve své podstatě jako samostatná učebnice, gramatické poučky s příklady najdete v zelených pruzích na pravém okraji monitoru. Variabilita práce je ještě posílena díky dětem s poruchami učení další tištěnou verzí s možností vystřihování a nalepování v podobě pracovních sešitů Pravopisné křižovatky. (Tyto sešity mohou samozřejmě využívat i děti bez poruch „jen didakticky zanedbané“.)  

Program obsahuje většinu gramatického učiva základní školy a je uspořádán podle jednotlivých ročníků. Nemusíte si ho pořizovat v celém rozsahu, je možné koupit naráz učivo právě jednoho ročníku. V rámci jednotlivých ročníků můžete kupovat i jen jednotlivé balíčky cvičení, podle potřeby vašich žáků. 3. – 7. ročník obsahuje 6 tzv. balíčků, 2. a 8. ročník po třech.

Ukázkový balíček pro 2. třídu si můžete zdarma stáhnout v Microsoft Store.

Produktové tagy